جملات الهام بخش برای زندگی ۹

جملات الهام بخش برای زندگی ۹
حکایت:شبی از شبها، شاگردی در حال عبادت و تضرع و گریه و زاری بود.
در همین حال مدتی گذشت، تا آنکه استاد خود را، بالای سرش دید، که با تعجب و حیرت؛ او را، نظاره می کند!
استاد پرسید : برای چه این همه ابراز ناراحتی و گریه و زاری می کنی؟

شاگرد گفت: برای طلب بخشش و گذشت خداوند از گناهانم، و برخورداری از لطف خداوند!
استاد گفت: سوالی می پرسم، پاسخ ده؟
شاگرد گفت: با کمال میل؛ استاد.
استاد گفت: اگر مرغی را، پروش دهی، هدف تو از پرورشِ آن چیست؟
شاگرد گفت: خوب معلوم است استاد؛ برای آنکه از گوشت و تخم مرغ آن بهره مند شوم.
استاد گفت: اگر آن مرغ، برایت گریه و زاری کند، آیا از تصمیم خود، منصرف خواهی شد؟
شاگردگفت: خوب راستش نه…!نمی توانم هدف دیگری از پرورش آن مرغ، برای خود، تصور کنم!
استاد گفت: حال اگر این مرغ ، برایت تخم طلا دهد چه؟ آیا باز هم او را، خواهی کشت، تا از آن بهره مند گردی؟!
شاگرد گفت: نه هرگز استاد، مطمئنا آن تخمها، برایم مهمتر و با ارزش تر، خواهند بود!
استاد گفت:
پس تو نیز برای خداوند، چنین باش!
همیشه تلاش کن، تا با ارزش تر از جسم، گوشت، پوست و استخوانت؛ گردی.
تلاش کن تا آنقدر برای انسانها، هستی و کائنات خداوند، مفید و با ارزش شوی
تا مقام و لیاقتِ توجه، لطف و رحمتِ او را، بدست آوری.
خداوند از تو گریه و زاری نمی خواهد!
او، از تو حرکت، رشد، تعالی، و با ارزش شدن را می خواهد و می پذیرد،
نه ابرازِ ناراحتی و گریه و زاری را…..!

.
.

1 جملات الهام بخش برای زندگی 9
2 جملات الهام بخش برای زندگی 9
3 جملات الهام بخش برای زندگی 9
4 جملات الهام بخش برای زندگی 9
5 جملات الهام بخش برای زندگی 9
6 جملات الهام بخش برای زندگی 9
7 جملات الهام بخش برای زندگی 9
8 جملات الهام بخش برای زندگی 9
9 جملات الهام بخش برای زندگی 9
10 جملات الهام بخش برای زندگی 9
11 جملات الهام بخش برای زندگی 9
12 جملات الهام بخش برای زندگی 9
13 جملات الهام بخش برای زندگی 9
14 جملات الهام بخش برای زندگی 9
15 جملات الهام بخش برای زندگی 9
16 جملات الهام بخش برای زندگی 9
17 جملات الهام بخش برای زندگی 9
18 جملات الهام بخش برای زندگی 9
19 جملات الهام بخش برای زندگی 9
20 جملات الهام بخش برای زندگی 9
21 جملات الهام بخش برای زندگی 9
22 جملات الهام بخش برای زندگی 9
23 جملات الهام بخش برای زندگی 9
24 جملات الهام بخش برای زندگی 9
25 جملات الهام بخش برای زندگی 9
26 جملات الهام بخش برای زندگی 9
27 جملات الهام بخش برای زندگی 9
28 جملات الهام بخش برای زندگی 9
29 جملات الهام بخش برای زندگی 9
30 جملات الهام بخش برای زندگی 9
31 جملات الهام بخش برای زندگی 9
32 جملات الهام بخش برای زندگی 9
33 جملات الهام بخش برای زندگی 9
34 جملات الهام بخش برای زندگی 9
35 جملات الهام بخش برای زندگی 9
36 جملات الهام بخش برای زندگی 9
37 جملات الهام بخش برای زندگی 9
38 جملات الهام بخش برای زندگی 9
39 جملات الهام بخش برای زندگی 9
40 جملات الهام بخش برای زندگی 9
41 جملات الهام بخش برای زندگی 9
42 جملات الهام بخش برای زندگی 9
43 جملات الهام بخش برای زندگی 9
44 جملات الهام بخش برای زندگی 9
45 جملات الهام بخش برای زندگی 9
46 جملات الهام بخش برای زندگی 9
47 جملات الهام بخش برای زندگی 9
48 جملات الهام بخش برای زندگی 9
49 جملات الهام بخش برای زندگی 9
50 جملات الهام بخش برای زندگی 9
51 جملات الهام بخش برای زندگی 9
52 جملات الهام بخش برای زندگی 9
53 جملات الهام بخش برای زندگی 9
54 جملات الهام بخش برای زندگی 9

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

1 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *