جملات الهام بخش برای زندگی ۱۶

جملات الهام بخش برای زندگی ۱۶
برای هر انسانی ضربات شدید جسمی، روحی و همچنین عاطفی ممکن است رخ دهد. دلایلی همچون بیکاری، شکستهای عشقی، فشارهای اقتصادی و انواع اتفاقات غیر منتظره و سناریوهای وحشتناک میتوانند باعث شوند که دچار تشویش و اضطراب گردیم و درونمان طوفانی برپا شود. تا امروز آموخته ایم که زندگی همیشه مهربان نیست، یا اینکه به جلو رفتن و حتی بیرون آمدن از تخت خواب به این سادگی ها نیست. اما از طرف دیگر آموخته ایم که وقتی روزهای سخت فرا میرسند، باید تمرکزمان را بروی عمل برگردانیم. آن زمانی است که کاری کوچک که از عهده اش بر می آییم را پیدا کرده و سپس انجامش می دهیم. و سپس کار کوچک دیگری می یابیم و این روند ادامه پیدا میکند. این جاده ای است بسوی روزهای بهتر.

.
.

1 جملات الهام بخش برای زندگی 16
2 جملات الهام بخش برای زندگی 16
3 جملات الهام بخش برای زندگی 16
4 جملات الهام بخش برای زندگی 16
5 جملات الهام بخش برای زندگی 16
6 جملات الهام بخش برای زندگی 16
7 جملات الهام بخش برای زندگی 16
8 جملات الهام بخش برای زندگی 16
9 جملات الهام بخش برای زندگی 16
10 جملات الهام بخش برای زندگی 16
11 جملات الهام بخش برای زندگی 16
12 جملات الهام بخش برای زندگی 16
13 جملات الهام بخش برای زندگی 16
14 جملات الهام بخش برای زندگی 16
15 جملات الهام بخش برای زندگی 16
17 جملات الهام بخش برای زندگی 16
18 جملات الهام بخش برای زندگی 16
19 جملات الهام بخش برای زندگی 16
20 جملات الهام بخش برای زندگی 16
22 جملات الهام بخش برای زندگی 16

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

1 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *