جملات الهام بخش برای زندگی ۳

جملات الهام بخش برای زندگی ۳
کسانی که زندگی خود را وقف بدست آوردن منافع مادی و ثروت کرده اند به شما خواهند گفت که احساس خوشبختی را در اموال خود نمی یابند. خوشبختی هرگز انعکاس ثروتهای مادی یک شخص نیست، بلکه انعکاس ثروتهای معنوی و احساسی او است. خوشبختی انعکاس تعداد روابط دوستانه ای است که هر کس می تواند داشته باشد، انعکاس تعداد افرادی است که در طول زندگی خود توانسته خوشبخت و هدایت کند، و نتیجه قدرشناسی از داشته ها است و نه میزان نارضایتی از نداشته ها. قدردان داشته هایتان در زندگی باشید و تا می توانید در خوشبختی و هدایت دیگران تلاش کنید و زندگیتان را بخاطر آنچه که هم اکنون هست دوست بدارید.
.

.
.

119 جملات الهام بخش برای زندگی 3
219 جملات الهام بخش برای زندگی 3
317 جملات الهام بخش برای زندگی 3
46 جملات الهام بخش برای زندگی 3
56 جملات الهام بخش برای زندگی 3
66 جملات الهام بخش برای زندگی 3
76 جملات الهام بخش برای زندگی 3
86 جملات الهام بخش برای زندگی 3
96 جملات الهام بخش برای زندگی 3
106 جملات الهام بخش برای زندگی 3
1110 جملات الهام بخش برای زندگی 3
126 جملات الهام بخش برای زندگی 3
136 جملات الهام بخش برای زندگی 3
145 جملات الهام بخش برای زندگی 3
155 جملات الهام بخش برای زندگی 3
165 جملات الهام بخش برای زندگی 3
175 جملات الهام بخش برای زندگی 3
185 جملات الهام بخش برای زندگی 3
195 جملات الهام بخش برای زندگی 3
205 جملات الهام بخش برای زندگی 3
2110 جملات الهام بخش برای زندگی 3
225 جملات الهام بخش برای زندگی 3
235 جملات الهام بخش برای زندگی 3
245 جملات الهام بخش برای زندگی 3
255 جملات الهام بخش برای زندگی 3
265 جملات الهام بخش برای زندگی 3
275 جملات الهام بخش برای زندگی 3
285 جملات الهام بخش برای زندگی 3
295 جملات الهام بخش برای زندگی 3
305 جملات الهام بخش برای زندگی 3
318 جملات الهام بخش برای زندگی 3
325 جملات الهام بخش برای زندگی 3
335 جملات الهام بخش برای زندگی 3
345 جملات الهام بخش برای زندگی 3
355 جملات الهام بخش برای زندگی 3
365 جملات الهام بخش برای زندگی 3
375 جملات الهام بخش برای زندگی 3
382 جملات الهام بخش برای زندگی 3
392 جملات الهام بخش برای زندگی 3

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *